Straszny dwór 03.12.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki