Straszny dwór 10.12.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie