Straszny dwór 18.02.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki