Straszny dwór 25.02.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki