Borys Godunow 02.02.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki