Borys Godunow 07.06.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki