Borys Godunow 09.10.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki