Borys Godunow 10.05.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki