Borys Godunow 15.12.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki