Borys Godunow 17.12.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej