Borys Godunow 22.02.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki