Borys Godunow 29.02.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki