Borys Godunow 31.10.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki