Carmen 08.10.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki