Chłopi 15.11.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki