Diabły z Loudun 14.06.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada