Diabły z Loudun 15.11.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki