Diabły z Loudun 21.06.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada