Diabły z Loudun 25.10.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada