Halka 12.09.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki