Pan Twardowski 03.02.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada