Pan Twardowski 09.04.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera i Filharmonia w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada