Pan Twardowski 11.05.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada