Straszny dwór 17.06.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki