Borys Godunow 30.12.1972

Inscenizacja

premiera
Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Druki teatralne

  • Sztrajfa. „Borys Godunow” Modest Musorgski 29-04-1975 Dni kultury Radzieckiej. Występ gościnny Jewgienija Niestierenko w partii tytułowej
  • Plakat. „Borys Godunow” Modest Musorgski 30-12-1972
  • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 13-02-1982
  • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 14-02-1982
  • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 21-03-1982
  • Program. „Borys Godunow” Modest Musorgski 30-12-1972. r
  • Afisz. „Borys Godunow” Modest Musorgski 8-11-1973 Uczczenie 56 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
  • Sztrajfa „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 03-03-1981, Z okazji 100 rocznicy zgonu kompozytora. W 55 rocznicę warszawskiej Prapremiery.
  • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie