Carmen 17.10.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki