Halka 03.06.1953

Opera w czterech aktach
Halka
Halka
Stanisław Moniuszko
03.06.1953
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej
332

Realizatorzy


Multimedia

Zdjęcia

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953

Komentarz

Premiera: Halka Moniuszki, 31 V 1953

 

Przedstawienie ukazuje dosadnie konflikt klasowy panów i chłopów, rzeczywiście zawarty w operze Moniuszki i libretcie Wolskiego. Zgodnie z takim ujęciem ta Halka nie jest teatralnie barwna, lecz stonowana. Dekoracje mają proste formy. Niektórzy recenzenci widzą w tym nowatorstwo. Wszyscy zgodnie chwalą Marię Fołtyn w roli tytułowej. Większość gloryfikuje marksistowską interpretację Leona Schillera. Po odrzuceniu estetyki socrealizmu pozostają jednak odkrywcze rozwiązania reżyserskie, długo potem stosowane. Logikę narracji scenicznej i relacji między bohaterami podkreśla w jedynej, jaką w życiu napisał recenzji (w piśmie „Teatr”) wychowanek Schillera, Aleksander Bardini.

Ta dyskusyjna, a grana do 1960 roku Halka, przekracza liczbę 320 spektakli. I ma dalekosiężne konsekwencje. Przed premierą Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM) wydaje (1952) partyturę opery w specjalnym opracowaniu muzycznym, z ingerencjami Schillera w nuty i tekst słowny, i w jego układzie scenicznym. Przez wiele lat przy kolejnych realizacjach Halki polskie teatry operowe korzystają z tego wydawnictwa (inne nie są dostępne). Dopiero w latach 60. zaczynają odzywać się głosy, że przez cały czas obcujemy z Halką przeinaczoną, a od lat 80. dyrygenci ponawiają próby zbliżania do autentyku Moniuszki.

 

autor: Małgorzata Komorowska

Druki teatralne

 • Program. „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953, premiera.
 • Afisz premierowy „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • Afisz. Uroczyste przedstawienie w 100 rocznice premiery na scenie Warszawskiej „Halka” Stanisław Moniuszko 01-01-1958
 • Sztrajfa. Występ gościnny Antoniny Kaweckej i Edmunda Kossowskiego „Halka” Stanisław Moniuszko 07-03-1961

Kostiumy

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953
 • „Halka” Stanisław Moniuszko 31-05-1953