Pan Twardowski 15.12.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada